Livet efter Lemshaga

Hemkunskap-åk9-Konsumtion och Ekonomi
Ansvarig/Ansvariga lärare: Ann Kerstis

När, under vilka veckor? v45-v4

Vad?
Frågeställning (och följdfrågor):

Du ska ta fram ett ”bra ha dokument” som du behöver när du flyttar till eget boende eller får egen ekonomi. Svaren skriver du på Google classroom eller ett dokument som du delar med Ann.  Ni har ett gemensamt för Sh hos Patrik och Hkk hos mig. Livet efter Lemshaga.

Hur ska vi arbeta?

Ann har föreläsningar.

Du ska jobba enskilt.

När gör vi uppgifterna?

Lektion 1  . Svara på frågorna 1-5,  11-14

Lektion 2; Svara på frågorna 6-8,  15-17,

Lektion 3; Svara på frågorna 9-10,18-23

 

Lektion 1. PENGAR
Ann går igenom Projektet.

Källor; Hkk boken s 114-123, Skatteverket, Din banks hemsida

-Föreläsning om privatekonomi.

– Ta fram fakta och information om följande områden.

1/ Förklara a/Fasta och rörliga utgifter.

                        b/Budget och kassabok?

2/ På vilka sätt kan du spara dina pengar på banken? Ge 2-4 ex ( Använd din egna banks hemsida). Förklara de olika sparsätten och vilken risk de har.

3/ Du ska köpa en lägenhet. Du behöver låna pengar på banken. Vilka regler och säkerheter vill banken ha? Gå  in på din banks hemsida.

4/ Förklara ränta och amortering?

5/ Förklara följande plastkort: 
      a/Bankkort,
      b/Kreditkort.

      c/ Vilket kort kan du ha?

6/a.Hur betalar man fakturor?

     b/ Vad är OCR nummer?

7/a/Vad händer när man inte kan betala sina räkningar i tid?

     b/ Vad är Betalningsanmärkning?

 

8/ Hur mycket skatt ska man betala?

      a/ ungdom?

      b/Arbetstagare?

9/ Vad är inkomstdeklaration och hur gör man?

10 a/ Vad är ett SMS lån? Fördelar resp nackdelar mot ett banklån.

      b/ Förklara vad  Mobilt bank Id och Swish är och hur skaffar man det.

 

Lektion 2. HANDLA- KONSUMTION

Källor; Hkk boken s 125-141, Konsumentverket, Hallå konsument

-Föreläsning om Konsument och Konsumtion.

– Ta fram fakta och information om följande områden.

11/ Vad är positivt respektive negativt med Reklam? Ge ex på hur du blir påverkad av reklam?

12/ Hur ska du tänka angående Nätrecensioner?
13/ Vad är spontanköp?
14/ Vilken konsumentinformation finns det?Se Boken och på Nätet.
15/ Förklara:   

      a/ öppet köp.
b/ Bytesrätt.
c/ köpehandlingar

16/ Hur reklamerar man en vara?
17/ Vad ska du kolla upp för att känna dig säker på ett internetköp?

Lektion 3. FLYTTA TILL EGET BOENDE.

Källor; Hkk boken s 124, Skatteverket, Försäkringsbolag, Tv,bredband och mobilföretag, Elföretag .

-Föreläsning om Eget boende.

– Ta fram fakta och information om följande områden.

18/   a/ Varför ska du ha en hemförsäkring när du flyttar till eget boende?

         b/Vad ingår i den försäkringen.
         c/ Ge ex på några försäkringsbolag som säljer hemförsäkringar. ( Kostnad,innehåll)

19/ Du ska flytta och ska göra en flyttanmälan. Hur gör du då? inf finns på Nätet.

20/ Du vill att din post kommer till din nya adress. Du behöver fixa en eftersändning. Var hittar du det på nätet?

21/ När man flyttar in i en lägenhet behöver man teckna ett elavtal med en elleverantör.

      a/ Ge ex på olika bolag och vilken information behövs för att teckna ett abonnemang.

22/ Du vill ha Tv,Bredband och mobil abonnemang.

       a/Ge förslag på företag och något bra abonnemang.

23/ Ge ex på hur man ställer sig i kö till studentbostäder och bostadsbolag?

 

 

 

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
Förankring i kursplanens syfte:
Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet..

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.ll.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:
Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.

Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.

Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.

Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Du ska skriva ett eget Bra ha dokument som du kan använda när du ska flytta till eget boende. Skicka eller dela det med Ann.

Varför?
Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:
Du ska jobba fram en bra ha lista när du ska flytta till eget boende och få egen ekonomi.
En hjälp så att du ej glömmer något och är väl förberedd.
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet