Livet efter Lemshaga

Bild – åk 9- Livet efter Lemshaga-modellbygge av din lägenhet

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När, under vilka veckor? 

Solen grön v- 41-47

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vad kan man behöva i ett hem när man bor själv?

Vad ingår i ett boende för att man ska klara vardagslivet?

Vad tycker du är viktigast om du skulle bo i en egen lägenhet?

Hur ser ett trivsamt hem ut för dig?

Hur skulle ditt boende se ut?

Övergripande mål från LGR11 2.2

-Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt kan utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.

-Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

-Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

-Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

Eleverna ska få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

Ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Centralt innehåll från kursplanen

Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser. Eleverna ska kunna kommunicera genom bilder för att ta ställning i olika sammanhang.

-Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.

-Möta presentationer av eget bildskapande. Presentationen utgör ett viktigt led i arbetet med bildframställning. Hur man väljer att presentera en bild påverkar dess uttryck och styr hur den kommer att tolkas.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

kunskapskrav-livet-efter-lemshaga

Hur? 

Hur ska vi arbeta?

Uppgiften är:

I det här projektet kommer du genom olika ämnen lära dig en massa matnyttigt inför Livet efter Lemshaga. På bilden ska vi bygga modeller utifrån hur ett första boende kan se ut. Med hjälp av foamkartong vill jag att du bygger en modell av en 1:a. Lägenheten ska innehålla allt det som ett boende kan tänkas behöva. Både praktiska och trivsamma inventarier ska vara noga genomtänkta.   Tänk på färg och form när du skapar lägenhetens inventarier. Det ska synas att det är DU som bor där.

1. Vi börjar med att tillsammans fundera över vad man kan behöva i ett hem om man bor själv.

Därefter tittar vi på en keynote med exempel på hur olika boenden kan se ut. Vi tittar på vilka maskiner, apparater, och andra hjälpmedel som ingår i det grundläggande behovet i ett hem. Vi pratar också om vilken stil man vill ha i sitt boende. Vad gör färger och mjuka textilier för trivseln i ett hem? Vi tittar också på en film som handlar om hur man på ett enkelt sätt kan bygga modeller av kartong.

Keynote:livet-efter-lemshaga

Film om modellbygge i kartong: Youtube-”Enkelt modellbygge med KAPA-kartong”- https://www.youtube.com/watch?v=TwtMX84jeDg

2. Planera ditt modellbygge genom skissarbete. Tänk ut hur 1:an ska vara utformad, var inventarierna ska stå, vilka färger den ska ha och vilka material som skulle passa bäst att arbeta med. Du ska också göra en moodboard med inspirationsbilder från tidningar, för att skapa en känsla för hur du vill att  din lägenhet ska se ut. Det går bra att göra moodboarden digitalt.

3. Modellbygge. Varje elev får endast en bit tjock kartong (foamkartong) till lägenhetens väggar och inventarierna samt en tunnare kartong som du ska använda till botten. Se det som en utmaning att klara av begränsningen av material och planera väl utifrån det. Därefter bidrar jag med annat material utifrån vad varje elev behöver till sitt bygge.

4. När modellen är klar vill jag att du skriver en förklarande text som talar om Hur du har tänkt, (förklara valen av material, placeringar i rummet, färgval) Hur arbetet har gått (stötte du på några problem på vägen och hur löste du dem) och Beskriv det färdiga resultatet. 

Fotografera, skriv eller skissa efter/under varje lektion och uppdatera på classroom.

-skiss över lägenheten

-moodboarden

-dokumentation under arbetsprocessen efter varje lektion

-den färdiga modellen

-förklarande text

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Med svaren från din förklarande text och keynoten som grund redovisar vi tillsammans i klassen, där var och en får chansen att berätta om sitt modellbygge. Jag bedömer både modellbygget under arbetets gång, den förklarande texten samt hur du presenterar ditt arbete.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1. Presentation av projektet. Skissarbete. Moodboard

Lektion 2. Moodboard och modellbygge

Lektion 3. Modellbygge

Lektion 4. Modellbygge

Lektion 5. Modellbygge

Lektion 6. Presentation och utvärdering

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Genom att med händerna undersöka hur ditt framtida boende kan se ut får du en mer fördjupad förståelse för hur de grundläggande behoven kan se ut i ett hem och hur ett vardagslivet på egen han kan se ut. Parallellt med andra ämnen får du lära dig massor av viktiga saker inför Livet efter Lemshaga.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Kunskapssyn och lärande;

-Våra arbeten och läroprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang och kommuniceras till verkliga mottagare

-Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening.

Samhället omkring oss- det livsvida lärandet;

-Två frågor påverkar ständigt våra ställningstaganden, vägval och arbetssätt; Vem utbildar vi,        och till vilket samhälle.

Utvärdering

Vi utvärderar projektet tillsammans genom att prata om arbetsprocessen och de färdiga resultaten. Vi använder de individuella texterna som grund för samtalet.