Lägerdagarna

Ansvarig/Ansvariga lärare: Ingela Eriksson, Josephine Schema och Mats Sterneby.

 

När, under vilka veckor? Tors-Fre V.34

 

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Hur gör man om man går vilse i skogen?

Hur packar man rätt i ryggsäck med egen matsäck?

Hur klär man sig rätt?

Hur hushållar man med energin när man vandrar?

Hur är man en god vän i naturen?

Hur tar man hand om naturen och vilka regler finns? (Allemsansrätten)

 

Övergripande mål från LGR11 2.2
Förankring i kursplanens syfte

Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. Att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

 

Centralt innehåll från kursplanen

Att kunna orientera sig i närmiljön och kunna förstå enkla kartor. Att kunna förstå och använda sig av allemansrätten.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

 

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Dag 1 Vi är i närområdet vid skolan. En grupp är med Mats i skogsområdet och arbetar med materialet ”Hitta vilse”. En andra gruppen gör samarbetslekar med Josephine och en tredje grupp arbetar med allemansrätten med Ingela.
Vi roterar grupperna under dagen. Vi äter lunch på skolan.
Dag 2 Vi vandrar till Hästholmen. Vi ser till att alla har packat sin matsäck rätt och förbereder vår vandring. Vi tittar på en karta vart vi ska gå. Vi lär oss några karttecken. På Hästholmen äter vi vår matsäck och leker lekar.
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Det sker under processens gång.

 

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Vi avbokar lunch en vecka innan vandringen. Vi har två skoldagar med start och avslut i klassrummet.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

För att skapa engagemang och ansvar för vår miljö behöver vi vistas i den och lära oss om den.

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

För oss är det viktigt att gruppen känner sig trygg med varandra och att vi har det roligt tillsammans. Vi ser gruppen som en styrka. Vi använder oss gärna av vår närmiljö och vår natur. Utevistelsen och rörelseglädje är en viktig del av vår tid tillsammans. Omsorgen om miljön och naturen är ett viktigt inslag i vår utbildning.

 

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.