Konstens grunder-linjer och former

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När?

Jupiter v 36 och framåt

Vad?

Vi ska börja höstterminens bildlektioner med att gå igenom hur man arbetar i bildsalen, hur man tar hand om bildsalens material och hur vi tillsammans skapar arbetsro.

Vi startar upp första bildlektionen med att gå igenom konstens grunder, med fokus på linjer och former.

Vi pratar om varför man har bild i skolan och vilka olika typer av bildyrken det finns.

Frågeställning och följdfrågor

Vad tänker du på när jag säger linje?

Kan linjer bygga upp en hel bild?

Finns det olika typer av linjer?

Känner du till några bildyrken?

Förmågor vi utvecklar i detta projekt

– kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

– skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika

material

  • pröva sig fram och skapa en bild med olika tekniker och material för att hitta fram till ett uttryck som du tycker visar vem du är, eller vill vara.
  • Presentera och kunna tala kring din bild när den är klar.

Centralt innehåll från kursplanen

Bildframställning/Redskap för bildframställning:

Vi använder oss av olika plana och formbara material så som färg, papper, tidningar, pärlor, tyger.. för att göra ett porträtt som visar och berättar om dig.

Bildanalys:

Historiska och samtida porträttbilder om deras uttryck och hur de är utformade.

Läsa, skriva och samtala om porträttens utformning och budskap

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen Kunskapskrav-konstens grunder

Hur?

Jag går igenom konstens grunder utifrån linjer och former. Vi tittar tillsammans på olika bilder där linjer och former skapar en helhet.

Jag visar på tavlan två olika sätt som man kan använda linjer på. Var och en ska sedan teckna vidare utifrån dessa linjer, så att det blir till en egen bild.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

När alla är klara tittar vi tillsammans på era bilder och pratar om hur olika bilder ändå kan bli, trots att man utgick från samma sorts linjer från början.

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Jag vill med denna introduktion ge eleverna inblick i vad som är viktigt med ämnet bild och hur man kan ha användning av kunskapen i arbetslivet.

Genom att starta höstterminens första bildlektioner med delar ur konstens grunder vill jag ge eleverna en trygg bas för kommande bildprojekt från åk 4-6.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

-Vi ger var och en möjlighet att utveckla sin relationskompetens och samtidigt sin egen unika

personlighet.

-Vi ser varandra som kompetenta och goda individer med behov av att bli bekräftade som sådana.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna. Vi redovisar tillsammans i klassen och var och en få berätta hur deras arbete har gått.

1. Hur har ditt arbete gått?

2. Var det svårt att komma på vad du skulle göra? 

3. Vad var roligast med uppgiften?