Kartongskulptur inspirerad av Juan Miró

Kartongskulptur inspirerad av Juan Miró

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När?

Tellus Röd:a,  Tellus Röd:b – v 42-47

Tellus Grön:a – v 43-2

Tellus Grön:b – v 42-48

Vad?

Med inspiration från målaren och skulptören Juan Miró ska vi skapa egna skulpturer. Med hjälp av kartong, färg och livlig fantasi bygger vi våra gestaltningar.

Frågeställning och följdfrågor

Vem är Juan Miró?

Vad är typiskt för hans konst?

Hur skulle du skapa något inspirerat av honom?

Övergripande mål från LGR11 2.2

-kan använda kunskaper från de estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

-kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

-kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

-kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk och bild, samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,

Förankring i kursplanens syfte

-Kommunicera med bilder/skulpturer för att uttrycka budskap

-Skapa bilder/skulpturer med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

-Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder/skulpturer, och analysera historiska och samtida bilders/skulpturers uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll från kursplanen

Bildframställning

-Framställning av berättande, informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

-Återanvändning av bilder eget bildskapande, till exempel reklam, konst och nyhetsbilder.

-Presentationer av eget bildskapande

Redskap för bildframställning

-Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i skapande arbete.

-Material och verktyg för att skapa berättelser med bilder och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi inleder projektet med att jag visar en inspirationsfilm som handlar om Juan Mirós färger och former. Därefter presenterar jag konstnären och berättar om vem han var, lite kring hans historia och hur han arbetade med sin konst. Vi analyserar tillsammans ett urval ur Mirós konstverk.

Nu börjar skissarbetet. Skissa på ett A4-papper. Tänk på hur Mirós konst såg ut och testa olika former på ditt skisspapper. Fundera även över färgval.

När du har bestämt dig för vilka former du vill jobba vidare med ska du teckna dem på en tjockare kartong. Därefter vill jag att du klipper ut formerna på kartongen, färglägger dem, klipper ett snitt i varje del och bygger ihop dem till en skulptur.

Bildspel på arbetsbeskrivning: Miro.skulptur

Film om konstnären Juan Miró: https://www.youtube.com/watch?v=pU3pMuMq1bw

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar tillsammans i klassen där var och en har chansen att berätta om sin skulptur och hur det har gått under arbetets gång. Under redovisningen använder vi oss av frågorna:

-Vad har du gjort för skulptur?

-Hur var det att arbeta på det här sättet?

-Vad var svårt?

-Vad var lätt?

-Hade kunnat gjort något bättre?

-Var det kul?

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1. Presentation av projektet, samtal kring konstnären, skissarbete

Lektion 2. Fortsätter skissarbete, skulpturarbete

Lektion 3. Skulpturarbete

Lektion 4. Skulpturarbete

Lektion 5. Redovisning och utvärdering

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Med inspiration från andra konstverk har du möjligheten att använda din egen fantasi, erfarenheter och upplevelser i ditt skapande. Du utvecklar din förmåga att uttrycka dig i skapandet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande , ett lärande för förståelse och mening. Bland annat frågar jag eleverna vad de Ser, vad de Tänker om det de ser och vad de Undrar när vi tittar på olika skulpturer. Tillsammans resonerar vi oss fram, beskriver och förklarar kring det vi tittar på. Allt för att synliggöra lärandet.

Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Utvärdering

Utvärdering av projektet tillsammans. Under redovisningen pratar vi tillsammans om hur vi upplevde projektet, hur arbetsprocessen gått till och våra tankar kring resultatet.