Häxorna/Sixten/Habib

Ansvarig/Ansvariga: Marie A S
När, under vilka veckor? 42- 46

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

  • Hur kan vi läsa en text och använda våra nya lässtrategier?
  • Hur kan vi öva upp inlevelseläsning?

 

Förankring i kursplanens syfte – Förmågor vi utvecklar i detta projekt:

  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

 

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Under detta område kommer vi att arbeta med matrisens punkt 1-3 i svenska. Förmågorna att läsa med flyt, göra kronologiska sammanfattningar där läsförståelse visas samt tycka och tänka kring boken utifrån ens egna uppfattningar. 

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Arbetet sker enskilt genom att läsa i boken och sedan svara på frågor. När vi svarar på frågor och funderar kring boken skapar vi läsförståelse. Arbetet sker också genom att läsa högt för läraren/kompis och diskutera vad som händer i boken.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetes gång. Genom högläsning och svar på frågor kommer vi att bedömas utifrån förmågorna kring läsning. 

Tidsplan, när ska vi göra vad?:

Häxorna:

V 42 S. 9-36 A + s. 37-69 B
V 43 S. 70- 102 C + s. 103-123 D
V 45 S. 124-153 E + s. 154- 160 F
V 46 S. 161- 199 G + s. 200- H

 

Sixten:

 

V 42 Del 1
S. 7- 19 uppg. 1-13 + s. 20-27 skrivuppgift
V 43 Del 2
S. 28- 32 uppg. 1-5 + s. 33- 38 uppg. 6-11
V 45 Del 3
S. 39- 46 uppg. 1 + s. 47- 52 uppg. 2- 8 + s. 53- 62
V 46 S. 63- 66 uppg. 9- 10 + s. 67- 73 skriva brev + s. 74- 82 uppg. 11- 15 + s. 83- 87

Habib:
V 43 S. 7-21 A + s. 22- 50 B
V 43 S 51- 77 C + s. 79- 108 D
V 45 S. 109- 133 E + s. 134- 163 F
V 46 S. 164- 190 G + s. 191- 213 H

 

Vilka utomstående kan berika/gagnas av projektet?

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet (hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där):

Detta projekt har alltid en aktualitet i sig då läsning är något som är närvarande i allt. I olika situationer oavsett om det är i skolan eller på fritiden är läsningen närvarande.

 

Övergripande mål från LGR11 2.2:

  • kan lära, utforska och arbeta… självständigt… och känna tillit till sin egen förmåga,

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

I detta projekt syns Lemshagas pedagogiska profil på så sätt att läsningen finns i det meningsfulla sammanhanget. Att få träna, fundera och tänka kring läsning gör att vi får hjälp, kunskap och strategier att användas både i skolan och utanför skolan.