Här är jag! -Serieteckning

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När?

Tellus Grön:a v 35-40

Tellus Grön:b, Tellus Röd:a, Tellus Röd:b v 35-39

Vad?

Här är jag!

Du ska teckna en kort serie där du berättar vem du är. Här får du också chansen att öva mer på att teckna och jobba med penna och papper.

Frågeställning och följdfrågor

-Vem är du?

-Går det att visa vem man är med hjälp av bara bilder?

Övergripande mål från LGR11 2.2

-Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt kan utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.

-Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

-Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

-Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

-Utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

-Framställa och presentera egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

-Arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

-Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

-Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

-Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

-Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Centralt innehåll från kursplanen

Bildframställning

Framställning av berättande och informativa bilder, tex serier.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, tex från andra serietecknare.

Redskap för bildframställning

Verktyg för teckning och måleri.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Olika element som bygger upp och skapar rumsligt i bilder.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:kunskapskrav-serieteckning

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Jag inleder med att presentera projektet. Jag visar bilder på exempel på hur man brukar teckna serier. Jag visar en film som visar hur man kan tänka när man tecknar serier.

Bildspel på genomgång:serier

Film från berättarskolan: https://www.youtube.com/watch?v=hiLYZSDzG58&list=PLqH8hzCPNSquiHSOmuG-n4THiKLPPUu41&index=2

Innan vi kommer till momentet där du ska teckna en serie om dig själv ska vi göra några olika övningar. Detta för att du sak kunna skapa din serie så bra som möjligt.

Uppgiften är:

Berätta vem du är genom bilder i form av en serie. På sex rutor vill jag att du ska presentera dig själv. Skissa i varje ruta med blyerts först. Därefter kan du färglägga med färgpennor. Man kan med fördel fylla i konturerna med svart tusch för att få den rätta ”seriekänslan”. Varje ruta ska fyllas med hjälp av arbetsbeskrivningen nedan:

  1. Rita upp sex rutor på ett A3-papper. OBS! Rutorna måste inte vara fyrkantiga.
  2. I rutan längst upp till vänster skriver/ritar du ditt namn med så fantasifulla och personliga bokstäver som möjligt.
  3. I rutan längst upp till höger ritar du dig själv som seriefigur/karikatyr. Tips: rita ditt huvud stort och kroppen liten, så får du direkt en seriekänsla. Överdriv dina drag så blir det en karikatyr.
  4. I rutan i mitten till vänster ritar du en (eller flera) viktig person för dig. Det kan vara familjen, en idol eller ett husdjur. Skriv också vem/vilka det är.
  5. I rutan i mitten till höger ritar du en sak som är viktig för dig. Det kan vara en sak som symboliserar något du gillar. En kaffekopp kan t.ex. symbolisera ”fika” och en trevlig paus!
  6. I rutan längst ned till höger ritar du av någon sak i salen så exakt som möjligt .
  7. I rutan längst ned till vänster ritar du dina intressen och vad du gillar att göra.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi redovisar gemensamt i klassen där var och en får berätta om sin serie. Vi utgår från frågorna:

Vad var svårt? Förklara

Vad var lätt? Förklara

Vad var roligt? Förklara

Vad kunde du gjort bättre? Förklara

Vad tycker du om resultatet? Förklara

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1. Presentation av projektet, filmvisning och vi börjar med övningar.

Lektion 2. Fortsätter med övningar

Lektion 3. Inleder skissarbetet

Lektion 4. Fortsätter skissarbetet och börjar arbeta på serien.

Lektion 5. Arbetar på serien

Lektion 5. Redovisning och utvärdering

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Att uttrycka egna tankar och erfarenheter i bild är ett sätt att visa vem man är. Bilder talar direkt till den som tittar och är ofta ett effektivt sätt att nå ut till andra människor med ett budskap. Denna övning ger dig chansen att använda andra former att uttrycka dig än det skrivna och talade ordet.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna under redovisningstillfället.