Hållbar utveckling för kroppen

Ansvarig lärare: Henrik Forselius
När, under vilka veckor? v.35-43

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

 • Hur kan vi stärka vår kropp?
 • Varför ska vi stärka vår kropp?
 • Vilka komplexa rörelser använder vi i samband med friidrott och andra aktiviteter?
 • Hur ser min fysiska status ut i förhållande till i våras?
 • Vad har ”nya” pulspasset bidragit med till min fysiska hälsa?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.

Förankring i kursplanens syfte:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Förmåga E C A
Rörelse Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Hälsa
&
Livsstil
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

 

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

 

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

 

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.


Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta praktiskt och utomhus under första delen av perioden genom att pröva/fördjupa oss inom olika aktiviteter. En nyhet för terminen är 30 minuters passet på fredagar där pulshöjande aktiviteter skall ligga i fokus. En kortare reflektion kommer att fyllas i i samband med coopertestet om varför resultatet möjligtvis skiljer sig från tidigare tester.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Genom aktivt deltagande under lektionerna, en kortare inlämning av reflektion efter coopertest, inlämning av eget träningspass vid Ekedalspåret samt en avstämning över ditt fysiska mående innan höstlovet.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

Vecka 35

Tisdag (grön): Flaggan + Ultimate

Onsdag (grön): Samling utanför Ladan. Byt om i ett omklädningsrum men sedan får du lägga in dina saker i skåpet. Jogg/rask promenad till Södersved. Där blir det volleyboll, fotboll och eventuellt bad (om medföljande vuxna tycker att det är okej). Jogg/rask promenad tillbaka till skolan för ombyte.

Torsdag: Flaggan och Ultimate på IP.

Fredag (båda): Löpning. Spring 12 minuter mot Gustavsberg och vänd sedan och spring tillbaka.

Vecka 36

Tisdag (grön): Skapa mål/träningsprogram. Förberedelse inför Ekedalspåret.
Samling med IPad på Loftet.

Att planera ett individuellt träningspass – Uppgift

Tisdag (röd): Skapa mål/träningsprogram. Förberedelse inför Ekedalspåret.
Vi ägnar större delen av mattelektionen åt detta.

Onsdag (röd): Ekedalspåret. Samling 8.20 vid utegymmet. Genomförande av eget träningsprogram.

Torsdag (röd): Softboll + Fotboll

Fredag (båda): Långintervall i backe 🙂

Vecka 37

Tisdag (grön): Friidrott – Testa ALLA grenar och sätta upp personliga mål inför Lemshagaspelen.

Onsdag (grön): Ekedalspåret. Samling 8.20 vid utegymmet. Genomförande av eget träningsprogram.

Torsdag (röd): Friidrott – Testa ALLA grenar och sätta upp personliga mål inför Lemshagaspelen.

Fredag (båda): Löpning mot Gustavsberg. Kommer du längre idag??

Vecka 38

Tisdag (grön): Friidrott – slipa teknik och personlig träning inom valda grenar.

Onsdag: Utvecklingssamtal

Torsdag (röd): Friidrott – slipa teknik och personlig träning inom valda grenar.

Fredag (båda): Kortintervall i backe.

Vecka 39

Tisdag: LEMSHAGASPELEN (se separat info på schoolsoft).

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Att ta hand om sin kropp och sin fysiska/psykiska hälsa är något som mer och mer är en trend i samhället. Elever behöver lära sig att ha en sund inställning till alla de ideal som hela tiden lyfts fram i ex. media.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi ser gruppen som kraftfull resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.
Vi pedagoger är en delaktig vuxen som ser potential i elevernas tankar och teorier, en som lyssnar, utmana och möter verkligheten tillsammans med eleven.