Google Doodle

Bild – åk 8- Google får ett gästspel- Google Doodle!

Ansvarig/Ansvariga lärare: Mia Widoff

När, under vilka veckor? Merkurius grön – v45-48

Vad?

Vi ska fördjupa oss i Google Doodle. Vi ska arbeta undersökande där vi tar reda på så mycket som möjligt om hur Google arbetar när de tar fram doodles. Sen ska vi gestalta våran egen Google Doodle i valfritt material och valfria verktyg.

Frågeställning och följdfrågor

Vad är en logga? Vad har man den till?

Var ser man loggor? Ge exempel på olika platser i samhället.

Exempel på olika loggor?

Vem är det som gör loggorna?

Är det viktigt hur en logga ser ut? Vad händer om man ändrar en loggas form?

Vad är det som är så speciellt med Google-loggan?

Vad skulle hända om man ändrade på en?

Känner du till Google Doodle?

Hur skulle Googleloggan se ut om du fick chansen att formge den?

Övergripande mål från LGR11 2.2

-Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt kan utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.

-Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

-Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

-Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

-Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

-Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

-Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

-Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Centralt innehåll från kursplanen

Bildframställning

– Framställning av berättande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser

– Presentationer av eget bildskapande.

– Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang

Redskap för bildframställning

– Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

– Material och verktyg för tvådimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Bildanalys

– Konstbilder samt konstverk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

– Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen- kunskapskrav-google-doodle

Hur?

Hur ska vi arbeta?

1- Jag börjar med en kort introduktion om Googleloggans form, hur den kom till och varför den ser ut som den gör. Vi resonerar tillsammans kring Googleloggans budskap/uttryck. Vi undersöker vad Google Doodle är och vad det har för betydelse för Googleloggans form och uttryck.

2- Sen fördjupar vi oss i Google Doodle genom att ”googla” runt i djungeln av Google Doodles. Kolla in den här sidan för mer inspiration: https://www.google.com/doodles/about

3- Med inspiration från vårt ”googlande” av Google Doodle ska du sedan formge din egen Googlelogga. Tänk på vad du vill att din logga ska ha för uttryck/budskap.

Du ska börja med att skissa och planera din logga innan du bestämmer dig för exakt hur den ska se ut. Skissa i ditt skissblock. Tänk på att skissandet är en del av din arbetsprocess och är viktig för resultatet.

Dokumentera! Jag vill ha dokumentation från din arbetsprocess. Spara bilder på skisser och fotografier från ditt arbete och ta med det i din reflektion sen.

4- När du har bestämt dig för hur du vill att din Googlelogga ska se ut skissar du upp det på ett A3-papper. Därefter färglägger du din logga. Använd det material som passar till just din doodle.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Skriv en reflektion och maila mig.

Börja med att beskriva din Googledoodle. Berätta hur du gick tillväga (arbetsprocessen) och varför du har gjort som du har gjort. Jag vill också veta vad du har blivit inspirerad av, ta gärna med inspirationsbilder i din reflektion.

Svara dessutom på frågorna;

-Vad gillade du bäst med denna uppgift? Varför?

-Fanns det något du skulle gjort annorlunda om du fått mer tid på dig?

-Vad är du nöjd med?

– Vad har din Googledoodle för uttryck/budskap?

 

Vi har en gemensam redovisning där var och en får chansen att berätta om sin egen Googledoodle.

Den som vill får gärna skicka in sitt förslag till Google. Kanske gillar Google-teamet din idé och gör den till Googles nästa doodle! Man vet aldrig! Skicka din idé till: proposals@google.com.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1: Kort introduktion i ett bildspel kring vad Googledoodle innebär. Tillsammans tittar vi på olika typer av Googledoodles. Vi undersöker hur olika Googleloggor kan ge olika uttryck. Samt skissarbete

Lektion 2: Fortsätter skissarbetet. Skapa din logga.

Lektion 3: Arbeta med loggan. Redovisning och samtal kring arbetsprocessen andra timmen av lektionen.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Med koppling från din samtid skapar du ditt eget verk. Du inspireras från internet och bilder från ditt vardagliga liv. Genom ett undersökande arbete kan du genom ditt skapande komma fram till olika uttryck och budskap.

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Vi lyssnar in och tar tillvara vars och ens unika sätt att lära. Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande. Vi inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken.

Genom Visible Thinking synliggör vi våra elevers tänkande och skapar därigenom ett fördjupat lärande , ett lärande för förståelse och mening. Bland annat frågar jag eleverna vad de Ser, vad de Tänker om det de ser och vad de Undrar när jag tittar på olika bilder. Tillsammans resonerar vi oss fram, beskriver och förklarar kring det vi tittar på. Allt för att synliggöra lärandet.

Varierande kreativa arbets- och uttrycksformer möjliggör olika ingångar till lärande.

Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Utvärdering

Under redovisningen pratar vi tillsammans om hur vi upplevde projektet, hur arbetsprocessen gått till och våra tankar kring resultatet.