Geografi – Hållbar utveckling (Kulturlandskap, namngeografi, energi)

Ansvarig/Ansvariga lärare: Patrik Bohjort

När, under vilka veckor? V.13 – 21

Vad?

Frågeställning och följdfrågor
 • Vad är en hållbar utveckling? Hur kan man undersöka detta i vår närmiljö?
 • Hur använder man GIS och till vad?
 • Vad kan vi lära oss av våran omgivning. Vilka spår har vi lämnat?
 • Varför bor vi där vi bor?
 • Var ligger världens länder?
 • Vilka intressekonflikter om resurser kan finnas i vår kommun?
Övergripande mål från LGR11 2.2

 

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
Förankring i kursplanens syfte

Viktigt begrepp:

 Social hållbarhet
Ekologisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet

 

Centralt innehåll från kursplanen

 

 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?
 • Fältstudie av vår närmiljö
 • Undersöka informationssystem GIS
 • Gemensamma diskussioner och undersökningar
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Veckoplanering, när ska vi göra vad?

V.13 – Vad är en hållbar utveckling? Ekologisk, ekonomisk och social.
Uppstart. Vad är GIS?? Hur kan man undersöka samhällsplaneringen i vår närmiljö? Vad händer i Gustavsbergs hamn?
V.14 – Kulturlandskapet vad är det?
V.15 – Påsklov
V.16 – Undersökning   + Kartprov
V.17 – Undersökning förberedelse + repetition NP
V-18 – Undersökning i fält
V.19 – Sammanställning och presentationer
V.20 – Pressentationer
OBS på grund av nationella prov kan tidsplanen komma att förändras.

Varför?

Sammanhang och aktualitet
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Dokument, Uppgifter o.s.v.

Uppgift Ekologiska fotavtryck: Gå in på länken  och gör undersökningen om dina ekologis fotavtryck.
Resonera sedan med en kompis om vad du skulle kunna göra för att minska ditt ekologiska fotavtryck? Vad skulle vara svårast att avstå från?  Vilka konsekvenser lämnar dina avtryck?

Uppgift Solen

Hållbar utveckling WWF

Hållbar utveckling Värmdö

Hållbar utveckling skolverket

http://laromedel.ne.se/material/reader/234/10981

Texten om Hållbar utveckling

 

Uppgift Hållbar utveckling i Hököpings kommun:

 

Geografiska Informationssystem:
Stockholms läns landstings GIS-tjänst

Google Maps

Eniro

Hitta

Blindkartor: 
http://www.eduplace.com/ss/maps/
http://www.worldatlas.com/webimage/testmaps/maps.htm

Länder att kunna: Namngeografi kopiaNamngeografi