Från runor till rikssvenska

Ansvarig/Ansvariga lärare: Annica Kjell

När, under vilka veckor? v.2-8

Vad?

Om vårt språks historia och framtid

Frågeställning och följdfrågor

Hur har språkets förändring sett ut genom historien?

Hur har lånord utvecklat det svenska språket?

Vad är skillnaden mellan talspråk och skriftspråk?

Hur många språk finns det?

Hur är språken släkt?

Hur snabbt förändras det svenska språket och finns det risk att det kommer att försvinna?

 

Övergripande mål från LGR11 2.2
Förankring i kursplanens syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig om det svenska språkets historia och utveckling och på ett lämpligt sätt muntligt presentera dina kunskaper för yngre elever.

Du ska utveckla en förståelse för att språket hela tiden förändras och du ska kunna ge exempel på hur förändringen sett ut genom historien.

Centralt innehåll från kursplanen

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Nya ord i språket, till exempel lånord.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

20170110111700_001

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att läsa om det svenska språkets ursprung och historiska utveckling.

Vi kommer att arbeta med övningar från olika tidsepoker.

Vi kommer att titta på valda avsnitt ur Värsta språket som på ett underhållande sätt berättar om svenska språket. Vi kommer att se avsnitt 1 och 6.

 

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Din slutuppgift är att du i grupp ska hålla ett föredrag om det svenska språkets utveckling för en lågstadieklass. Du ska bidra med information, kunskap och bilder till ett muntligt föredrag.

Uppgiften innebär att du måste anpassa språk och innehåll till mottagargruppen. Föredraget ska vara så enkelt att att det förstås av lågstadieelever. Tänk på att välja roliga och intressanta bilder som barn gillar till bildspelet.

Du ska använda dig av Keynote för att förstärka och förtydliga föredraget.

Föredraget ska vara mellan 10-15min/grupp.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.2 Valda delar av Värsta språket.

v.3 Vi läser sidorna 154-167 samt arbetar med olika övningar.

v.4 Vi läser sidorna 168-176 samt arbetar med olika övningar.

v.5 Vi läser sidorna 177-180 samt arbetar med olika övningar. Ni börjar förbereda era muntliga redovisningar.

v. 6 Arbete med muntliga redovisningar. Tre lektioner till att förbereda era muntliga redovisningar.

v.7 Ni övar på att redovisa inför klassen. Ni ger respons till varandra.

v.8. Ni redovisar inför en lågstadieklass.

Material och texter

Texter om språket

20170110110900_001

Övningsuppgifter

20170110111800_001

20170110111900_001

Varför?

Sammanhang och aktualitet

I motsatts till vad många tror så är svenskan ett stabilt språk som har förändrats mycket lite de senaste 100 åren. Vi ska tillsammans undersöka likheter och skillnader, nu och idag!

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.