FN-veckan

FN-veckan

Ansvarig/Ansvariga lärare: Cecilia Högsveden-East, Sara Sandström
När, under vilka veckor? V.43
Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vilka rättigheter har barn enligt FN och barnkonventionen? Vilka skyldigheter medför rättigheter?
Ser det likadant ut för alla barn i världen? Vad kan vi göra för att påverka?
Hur kan en miljö påverka de människor som bor där?

Övergripande mål från LGR11 2.2

kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Förankring i kursplanens syfte

So
Genom undervisningen utvecklar eleverna förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Svenska
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Centralt innehåll från kursplanen

So
Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Svenska
Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

So
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Svenska
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Hur?

Hur ska vi arbeta?

I samlingar tänker vi kring dessa frågeställningar, vi lyssnar på varandra och följer varandras tankebanor. Vi försöker sätta oss in i skillnader för barn i olika länder och miljöer. Vi möter våra skolkamrater i en gemensam samling för att visa på hur viktigt det är att vi tänker på varandra och har roligt tillsammans.
Vi läser böcker om Barnens rättigheter och om barn i andra länder.

Vi använder oss av bilden som uttrycksform.
Vi tittar på film.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?
Vi samtalar och reflekterar under våra samlingar.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?
Under hela veckan (v 43) har vi fokus på FN och barnens rättigheter.

På måndagen läser vi två böcker, en på engelska och en på svenska; Handa´s Surprise och Jamela Afrikas drottning. Båda böckerna har ett målande bildspråk och leder till många intressanta samtal. Vi pratar om vad de tror att boken ska handla om. Vi går igenom svåra ord och utryck. Innehållet kopplas till elevernas tidigare erfarenheter och tankar.

På tisdagen samtalar vi om FN och Barnens lag. Vi tittar på en introduktionsfilm från Unicef ”Våra rättigheter”. Eleverna får sedan sitta två och två och läsa häftet om Barnens rättigheter. Därefter får de göra en fredsduva och skriva ner två saker som de tycker är viktigast ur barnkonventionen. Vi reflekterar kring deras val i slutet av lektionen.

Vi dansar flera danser från olika delar av världen. Det är Cissi och vår danslärare från Kulturskolan som håller i detta. Cissi berättar även om sin tid som lärare i Afrika och visar en stor batikbonad med olika personer i rörelse.

Vi förbereder oss inför Mellangårdens FN-samling i musikladan (under fredagen). Vi tränar på en sång: Vad vore livet utan dig. Vi gör även varsin figur som ska sättas kring en jordglob i Musikladan.

 

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi uppmärksammar FN-dagen
Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Våra arbeten och lärprocesser sätts i meningsfulla sammanhang och vad kan vara mer meningsfullt än att dela med sig av sin egen vardag och liv. Vi ser gruppen som som en resurs i lärandet och genom allas olikheter berikar vi varandra. Vi deltar i en ömsesidig dialog där respekten för varandra är i fokus. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.