EV Ladan Omvärldsaktivitetsdag/ Sammanhållningsdag

EV Ladan  Omvärldsaktivitet, Sammanhållningsdag

EV Ladan
Ansvarig/Ansvariga lärare: Ladans lärare
När, under vilka veckor? Ons v 48

Vad?

Åk 7 och 8 har en museidag. Eleverna får ge förslag på olika museum och aktiviteter.

Åk 7 fick välja att åka till Tekniska eller Naturhistoriska.

Åk 8 Åkte  till Moderna museet. Det passade  in i ett projekt de ska göra i Bild och Slöjd. Där fick de en guidad tur och sen ska de välja en del av ett konstverk som de ska jobba vidare med.

Åk 9 Eleverna valde olika aktiviteter som åk 7 och 8 gjorde tillsammans på Södersved.

 

Frågeställning (och följdfrågor):

En dag där eleverna får lära sig nya saker, se och uppleva häftiga saker.

En dag där alla kan umgås och lära känna varandra både elever och lärare. ( Sammanhållningsdagen.)

Utvecklingsområde;

 

Utvidga besöken med frågor och förarbeten.