Ett starkare vi, ger ett starkare jag!

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Fredrik Pettersson, Sofia Dirkse & Cristin Axörn

När, under vilka veckor?

v.3-12

Vad?

Frågeställning och följdfrågor

Vad innebär ett hårt språk?
Hur påverkas man av ett hårt språk?
Hur påverkas andra av ett hårt språk?
Vad vinner vi på att diskutera alla tillsammans?
Vad vinner du på att göra din röst hörd?

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi jobbar med att synliggöra det språk vi har runt oss och diskuterar vad det kan innebära för oss själva och andra. Vi funderar också vad språket innebär för fenomen som jämlikhet och jämställdhet. Tillsammans med tankar om känslor (från livskunskapen) kan i också fundera på hur vi själva vill agera och hur vi lever ett liv som vi vill ha de.

Vi kommer kombinera detta arbete med att diskutera på olika sätt för att jobba med att alla ska vara delaktiga. För att bygga bra förutsättningar för detta jobbar vi även med samarbetsövningar som tränar på samarbete.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v. 3
v.4 Inför IUP, Start språket runt oss
v.5 Kommunenkät om trivsel, konsekvenser av språket
v.6 Allaktivitesdag, vi ser hur språket påverkar fenomen som jämställdhet och jämlikhet och ser kopplingar till normen.
v.7 & 8 Vi talar om vad det innebär att bli kränkt och vad som händer sedan. Här kommer vi också in på näthat. Vi gör övningar som får oss att se vad som händer om man inte får prata med varandra.
Klassråd har vi också!
v.9 Lov
v.10-12 Vi jobbar vidare med fler övningar. Finns det uppdelningar i språket om t ex killar och tjejer.

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi märker att språket förändras och det blir hårt emellan åt. Med detta arbete vill vi få alla att reflektera över vad detta kan leda till. När vi jobbar med diskusioner får vi också chansen att öva allas förmåga att göra sin röst hörd och när vi jobbar i grupper får vi chansen att öva samarbete.

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.