En hyllning till ”Lemshaga eken” ht17

Ansvarig/Ansvariga lärare:

Ayla Lannestedt

När, under vilka veckor?

v.35-39 (färdigställs .43)

 

 

Vad?

Frågeställning (och följdfrågor):

Vilka träd finns det på skolgården? Hur ser de ut och hur känner vi igen dem?

Vilka träd använder vi i trä- och metallslöjden? Vad använder man trä till i samhället, nu och förr?

Hur kan vi vara rädda om de träd vi behöver så att vi fortfarande kan ha träslöjd i framtiden?

Övergripande mål från LGR11 2.2:

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer.

Eleverna

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

Förankring i kursplanens syfte:

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll från kursplanen med en förklaring som eleverna ska förstå:

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen:

Kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

Kan använda handverktyg och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Tolkar slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material

Kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi ska blanda sagor, faktafilmer och information om träd med att samla löv, plantera frön och känna, lukta, se och arbeta med just träslaget EK. Vi använder restmaterial från slöjdverksamheten när vi sågar lövsiluetter och vi använder oss av närmiljön för observationer och inspiration.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Löven kommer att hängas upp i matsalen så att alla kan se.

Eleverna kommer att få fylla i en enkel enkät om sitt eget arbete som en start i att utvärdera och reflektera själva i slöjdprocessen.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?:

v.35 Fokusområde EK, Lemshaga eken

 1. vem är Ayla? upprop
 2. regler i slöjdsalen
 3. titta på en ekstam och eklöv
 4. titta på film om EK

http://www.ne.se/play/ur/program/104173

 • känn, lukta och titta på ek
 • plocka ett löv och rita av på en bit kryssfanér

v.36 Fortsatt fokus på EK

v.37

 • såga med fogsvans ute i färskt trä som sen ska bli ved till senare tillfälle.
 • kims lek med verktyg (figursåg, ryggsåg, fogsvans, fil, rasp, sandpapper, penna, linjal, vinkelhake, kniv)
 • titta på olika träd (affisch) former, stam, grenar, färger mm

v.38

 • Bygg en skog med olika träd på en platta, samarbeta vid bordet

v.39

Påbörjar nästa ämnesområde, TÄLJA

 • börja tälja – säkerhet, knivens delar och teknik vid täljning
 • forma om ett kantigt ämne (ca 2x2x25cm) så det blir runt och sen spetsigt i ena änden som en penna

v.43

Estetiska uttryck – färglägga och dekorera på olika sätt

 • måla med olika tekniker
 • titta på färgsättningen av höstlöv och inspireras av detta för att måla eklöven
 • måla både eklöv och stor penna
 • pröva brännpenna

Sammanhang och aktualitet. Hur kopplas projektet till vad eleverna gjort tidigare, till deras liv och till samhället omkring oss och det som sker där:

Lemshaga eken är en stor och viktig del av Lemshagas kultur och historia och vikten av att värna om naturen är centralt i vårt arbete med Grön Flagg. Eleverna ska även få möta de olika delarna i slöjdprocessen som går igen i fler ämnen än slöjd.

SLÖJDPROCESS = inspiration -> idé -> undersöka -> skissa -> ritning -> planera -> arbeta -> visa upp -> reflektera

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet:

Vi värnar om vårt kulturarv och historia samtidigt som vi är måna om en hållbar utveckling och starkt miljöfokus i och med att vi en en certifierad Grön Flagg skola.

 

Utvärdering

Pedagogisk dokumentation:

Utanför fönstret till slöjdsalen syns skolans ”Lemshaga ek” tydligt. Vi pratar om vikten av hantverk och slöjd samt vikten av att värna om miljön eftersom slöjdens material kommer därifrån.

I och med den annalkande hösten och trädens årscykel ska vi hjälpa eken när den tappar sina löv genom att hänga upp nya löv som inte vissnar. Om vi hittar ekollon ska dessa planteras för att återbygga skogen när vi tar material till vårt arbete på slöjden.

Här har Nora plockat ekollon hemma och gett till oss i slöjden.

 

 

 

 

Alla elever ritar ett eklöv på en bit plywood/ kryssfanér och sågar ut konturen med hjölp av en lövsåg, sågplatta och tving. När konturen är frilagd sa den filas och slipas med olika sandpapper. Elverna får bilder som stöd och instruktion.

 

 

 

 

 

 

 

 

I mindre grupper får eleverna en teknik och säkerhetsgenomgång av skruvdragaren. Eleverna kommer att borra med skruvdragaren för att skapa en upphängnings möjlighet för eklöven. Övriga fortsätter fila och slipa under tiden.

Alla borrar minst ett hål med hjälp av skruvdragaren under överinseende och handledning av Ayla.

Genomgång och förevisning av risker med utsläppt hår och löst hängande tröjor, halsband och halsdukar när man använder skruvdragare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har också känt och tänk på sandpapper. Hur känns de, vilka ord kan vi använda för att beskriva de olika sandpappren samt vad de olika beteckningarna på olika grovlekar betyder. P60, P150 och P240 har vi beskrivit som grovt, mellan och fint och hittat flera synonymer till som katt tunga, sandigt, strävt, gult och grusigt.

Eleverna har samlat lite kort information om sandpapper i sina Träslöjds böcker. Det är en bok som ska vara som en uppslagsbok för de själva, inget jag bedömer. Vi övar på att samla fakta och information och olika studietekniker. Den kommer även att användas för att samla erfarenheter och egna reflektioner.

 

 

 

 

 


Eleverna testade att måla med hobbyfärger när vi skulle färglägga löven. Med tanke på årstiden ute inspirerades vi av höstfärger. Alla fick noga lära sig vad man måste tänka på för att färgerna inte ska råka blandas i burkarna. Alla har använt färgerna gul, röd, orange, brun och grön på ett kreativt och fantasifullt sätt.