Bildanalys-bildkategorier

Bildanalys-bildkategorier 

När, under vilka veckor?

Mars Grön:a, Mars Röd:b v 35-36

Mars Grön:b, Mars Röd:a v 4-5

Vad?

Bilder omger oss överallt i samhället i dag – vi har dem i tidningar, på tv, i filmer, på reklampelare och i affärer. Vi ska öva på att sortera in bilder i olika grupper, s.k. bildkategorier.

Frågeställning och följdfrågor

-Var ser du bilder i din vardag?

-Funderar du ibland över bildernas betydelse i din vardag?

-Vad finns det för olika bildkategorier/grupper tror du?

-Varför tror du att vi ska öva på att sätta in bilder i olika grupper?

Övergripande mål från LGR11

-Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt kan utveckla kännedom om samhällets kulturutbud.

-Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

-Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga.

Förankring i kursplanens syfte

-Utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

-Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll från kursplanen

Bildanalys

 Konst-, dokumentärbilder, från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen: kunskapskrav-bildanalys

Hur?

Hur ska vi arbeta?

Vi startar uppgiften med att tillsammans titta på bilder som vi stöter på i vår vardag. Vad får bilderna dig att tänka på? Tänker du på hur mycket bilder vi har omkring oss? Jag presenterar de olika bildkategorierna som vi ska arbeta med.

Keynote från uppstarten: bildanalys-bildkategorier

  1. Du ska dela in ett A3 papper i fyra delar. Skriv in de fyra grupperna/kategorierna som rubrik i rutorna, en rubrik för varje ruta. Samla exempel på bilder och klistra in under den rubrik som du tycker passar bäst. Du skall kunna förklara varför du valt som du gjort.
  2. Välj ut en av bilderna och gör en enkel bildanalys. Utgå från frågorna som jag har gett er.

Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi har en gemensam redovisning där vi pratar om hur arbetet har gått.

Jag bedömer utifrån hur arbetsprocessen har gått.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

Lektion 1 – genomgång och presentation av bildanalysens grunder

Lektion 2 – arbeta med bildkategorier och göra din egen bildanalys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

Vi omges av bilder överallt i samhället idag. Vi tolkar bilder utifrån vår erfarenhet och kulturen vi lever i. För att kunna ta till oss alla bilder vi ser är det viktigt att ha verktygen för att kunna tolka dem.