Åk 8 – SH/RE/HI – Mänskliga rättigheter del 1

Ansvarig/Ansvariga lärare: Fredrik Pettersson

När, under vilka veckor? v.43-51

Vad?

Frågeställning och följdfrågor (för eleven)
 • Vad händer om du inte tillåts få tillgång till bostäder, utbildning och jobb?(film om romers historia)
 • Hur skulle det vara att få höra nedvärderande ord om dig/din folkgrupp?(film om romers historia)
 • Hur skulle du tänka om myndigheter ex polisen, socialen om du eller din familjs bilvit behandlade på detta vis?(film om romers historia)
 • Vad finns det för mänskliga rättigheter och vilka konsekvenser ger dessa för individer och grupper av människor ex romer. (Pdf:  Rättigheterna)

 • På vilka sätt kan man se att romers rättigheter kränks på olika platser i världen ex Rumänien och går detta att jämföra med hur det är för andra folkgrupper idag?
  (Artikel – Romerna)

 • Hur kan man resonera utifrån konsekvensetik, pliktetik samt sinnelagsetik på frågan ge eller inte ge till människor som tigger? (Gleerups: Etik)

 • Hur tänker humanister om mänskliga rättigheter och hur de skulle tänka kring tiggeri? (Gleerups: Humanism)

 • Vad innebär det att Sverige idag är ett sekulariserat land och vilka konsekvenser får detta för människors friheter och rättigheter. (Gleerups: Sekularisering)

 • Hur påverkade kyrkan människors tänkande om den judiska folkgruppen under t ex Medeltiden? (PDF: Rasismens historia)

  Historia

 • Hur har romer diskriminerats i Sverige och vilka konsekvenser detta fått för individer och den romska gruppen (film om romers historia)

 • Vilka samband finns det mellan revolutioner/nya sätt att tänka och religion, rättigheter och olika folkgrupper? (PDF: Rasismens historia)

 • Hur behandlades slavar ex under transporten mellan Afrika och Amerika?
  (källkritikprovet)

 • Vad var orsakerna till att rasistiska tankar växte fram och vilka samband till imperialism och tagandet av kolonier ser du? (PDF: Rasismens historia)

 • Vad var orsakerna till att antisemitismen växer fram och vilka konsekvenser fick denna? (PDF: Rasismens historia)

 • Vilka konsekvenser fick förintelsen för judar och romer (folkmord, fördrivningar)? (Tobias Rawets berättelse)

 • Vad innebar det att leva under nazisternas styre? (se olika perspektiv)(Tobias Rawets berättelse)

Material:

Lpp- genomgång:

Keyote från lektionerna:
Mr del 1-sammanställning

Källkritik:

Kallkritikguiden vt 18

Källanalys – träning

Källkritikguiden kort ht 18

MR:

Film om romernas historia

Romer

https://arbetet.se/2018/06/28/tiggare-romer-fattigdom-rika/

Rättigheterna- FNs artiklar

 

Historia:

Rasismens historia ver ht 18

 

Gleerups: Samhälle 7-9

Övergripande mål från LGR 11 – 2.2 (för läraren)

 

Förankring i kursplanens syfte (för läraren)
Centralt innehåll från kursplanen ( för läraren)

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barn­ konventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
=> Ge exempel på rättigheter och visa på konsekvenser dessa har för individer och grupper av människor ex romer.

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
=> visa hur romers rättigheter kränks på olika platser i världen ex Rumänien och jämföra detta med hur det är för andra folkgrupper idag.

Etik

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens­ och pliktetik.
=> resonera om olika sätt att tänka omkring tiggeri och visa hur konsekvensetik, pliktetik samt sinnelagsetik ger svar på frågan

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
=> resonera hur humanister tänker om mänskliga rättigheter och hur de skulle tänka kring tiggeri.

 

Religion och samhälle

Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
=> Förklara vad det innebär att Sverige idag är ett sekulariserat land och visa på konsekvenser detta har för människors friheter och rättigheter.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
=> Förklara hur kyrkan påverkade hur människor tänkte om den judiska folkgruppen under t ex Medeltiden.

Historia

Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.
=> Beskriv och förklara hur romer diskriminerats i Sverige och vilka konsekvenser detta fått.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
=> Visa att det finns samband mellan revolutioner och nya sätt att tänka kring religion, rättigheter och olika folkgrupper.

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
=> Beskriva hur slavar behandlades ex under transporter mellan Afrika och Amerika.

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag
=> Förklara orsakerna till att rasistiska tankar växte fram och visa på samband till imperialism och tagandet av kolonier.
=> Förklara orsakerna till att antisemitismen växer fram och visa på konsekvenser av denna.
=> Visa på konsekvenser av förintelsen för judar och romer (folkmord, fördrivningar)

Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

=> Utifrån Tobias berättelse visa vad det innebar att leva under nazisternas styre.

Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen

Hur?

Hur ska vi arbeta?
Hur ska vi redovisa och hur kommer bedömningen att ske?

Vi har diskussioner längs hela vägen och vi avslutar med en analys där eleverna kan välja muntlig eller skriftlig analys.

Veckoplanering, när ska vi göra vad?

v.43
v.45 Romers historia och rättigheter
v.46 Tiggeri – ge eller inte ge, romers situation idag
v. 47 Etik, moral och olika typer av etik
v.48 Typer av etik, humanism och rasismens historia
v.49 Historia och repetition och analys

Varför?

Sammanhang och aktualitet

 

Så här synliggörs Lemshagas vision och pedagogiska profil i projektet

Utvärdering

Utvärdering av projektet, tillsammans med eleverna.