Återberättande text om Ängsholmen

Ansvarig

Catrin Colliander


Klass

Tellus


När

Vecka 35-37


Övergripande frågor

  • Vilken struktur och vilka språkliga drag är typiskt för en återberättande text?
  • Hur skriver jag för att förmedla upplevelser till läsaren?


Arbetsgång


v 35 

Måndag: Skriva inledning som ger bakgrund.

Onsdag: Räkna upp händelser. Träna på att bygga ihop och bygga ut.

Torsdag: Skriva händelseavsnitt.

Fredag: Skriva händelseavsnitt.


v 36

Måndag: Skriva händelseavsnitt. Fokus på att gestalta och beskriva.

Onsdag: Skriva händelseavsnitt.

Torsdag: Skriva händelseavsnitt.

Fredag: Skriva  ett reflekterande avslut som knyter ihop säcken.

 

v 37

Måndag: Ge och få respons. Bearbeta och utveckla.

Onsdag: Ge och få respons. Bearbeta och utveckla.

Torsdag: Ge och få respons. Bearbeta och utveckla.

Fredag: Ge och få respons. Bearbeta och utveckla.

 

Vi skriver texterna i classroom.google.com


Kunskaper

Under arbetets gång tränas och bedöms förmågan att:

  • Skriva utvecklade gestaltande beskrivningar
  • Skriva en återberättande text med tydligt innehåll, fungerande struktur samt språklig variation och riktighet.
  • Kombinera text och bild
  • Ge omdömen om andra texters innehåll
  • Bearbeta egen text efter respons

Lemshagas vision och pedagogiska profil 

  • Genom att vi utgår från en gemensam upplevelse sätts arbetet i ett meningsfullt sammanhang.
  • Gruppen används som en resurs för lärande. Genom delaktighet och ansvarstagande utvecklar våra elever både sin självkännedom och sin samarbetsförmåga